Guillem Porcel        |    BIOGRAFIES  | TEMA  ANDRATX  /  SOCIALISME |

El coneixien pe'n Verguera. Treballava de picapedrer i deien que simpatitzava amb el Partit Socialista. Havia viscut a Cuba una bona temporada. Ni allà ni aquí, trobà fortuna.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 136

 

fideus