Josep Porqueras        |    BIOGRAFIES  | TEMA  ANDRATX |

Tenia cinquanta-set anys. Casat. Li deien de Can Pepín i exercia el càrrec de caporal dels camí-ralers. Morí entre el vint-i-tres i el vint-i-quatre d'agost del trenta-sis: deu dies abans que morís el seu fill a Son Pardo..

 

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 136

 

 

fideus