Guillem Pujol Bosch         |    BIOGRAFIES  | TEMA  ANDRATX |

Vint-i-quatre anys. Fadrí. Era de S'Arracó i treballava de xofer. L'assassinaten juntament amb son pare, Joan Pujol, a l'hemicicle del cementiri nou de la Ciutat de Mallorca, la nit del nou al deu de novembre del trenta-sis. El delicte que havien comès pare i fill era el mateix: portar queviures a un refugiat, Jaume Porcel, també afusellat pel fet de militar en el Partit Comunista.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 138

 

fideus