Gaietā Ricci Alcover         |    BIOGRAFIES  | TEMA  PALMA  |

La seva ascendčncia italiana no el salvā de la mort. Tal volta la propiciā. Ignor totalment la seva circumstāncia humana i política.

Llorenį Capellā

Diccionari Vermell

pāgs. 145

 

fideus