Jordi Riera Torrenova        |    BIOGRAFIES  | TEMA  SAN LLORENă D'ES CARDASSAR |

Li deien En Torrenova. Pertanya a Esquerra Republicana i sembla que l'assassinaren a Son Coletes.

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 147

 

fideus