Miquel Rigo Ferrer   |    |  BIOGRAFIES  | TEMA   COMUNISME  |


Joventuts Socialistes -JJSS-, de les quals fou vocal de l'executiva de les Balears (1935-36). Durant la Guerra Civil (1936-39), féu part de la centùria mallorquina que participà en l'expedició de Bayo a Mallorca i fou comissari polític en el bàndol republicà. El 1937, fou elegit vocal de l'Agrupació de Socialistes Balears a Catalunya. Entre 1939 i 1941, s'exilià a França. Els anys quaranta, féu part de l'organització clandestina del PSOE a Mallorca. Durant el decenni dels cinquanta, s'incorporà al Partit Comunista d'Espanya -PCE-. El 1959, organitzà una de les primeres protestes laborals a Mallorca després de la Guerra Civil, amb motiu de la Vaga Nacional Pacífica. La seva dona Reyes Díaz Fortuny (Palma 1914-1967) i el seu fill Llibert Rigo Díaz (Barcelona 1937) també col·laboraren en l'organització clandestina del PCE (DG

 

Gran Enciclopedia de Mallorca

vol. 14  pàgs. 309 - 310

 

Miquel Rigo

Memoria Civil, núm. 18, Baleares, 4 mayo 1986

Llorenç Capellà

 

La bomba de la Casa del Poble (4 juny 38)

Memoria Civil, núm. 7, Baleares, 16 febrero 1986

 

fideus