Joventuts Socialistes de les Illes    |    |  PARTITS POLITICS   | TEMA:   SOCIALISME  |

Organització política juvenil del Partit Socialista de les Illes Balears PSIB-. A nivell estatal, fa part de les Joventuts Socialistes d'Espanya. A Mallorca, el primers intents de constituir un grup de joves socialistes anaren a càrrec de Julià Cardell (1904) i de Jaume Bauzà i Antoni Marroig (1907-08). Entre 1908 i 1913, aconseguí una certa expansió per Palma i alguns pobles, com Capdepera, Llucmajor i Manacor, i adoptà un contengut plenament polític. Dugué a terme campanyes contra la guerra del Marroc. El 1920, tenia grups a Alaró. Llucmajor, Manacor i Palma. El 1921, la pràctica totalitat dels membres, amb Antoni Bauzà i Gabriel Campomar al capdavant, es passaren a l'Agrupació Comunista de Palma, adherida al Partit Comunista Obrer Espanyol i desaparegué. El 1927, es reorganitzà a Palma. Encapçalada per Jaume Garcies Obrador, tenia una quinzena de membres. El 1930, en fou elegit president Joan Lladó Arabí i, el 1933, Gabriel March. Al llarg dels anys de la II República, experimentà un notable creixement. El juny de 1935, celebrà el congrés cosntitutiu de la Federació Provincial, amb grups d'Alaró, Andratx, Artà, Consell, Eivissa, Llucmajor, Manacor, Maó i Sóller. En fou elegit president Antoni Gil Julià- En el si de la Federació Socialista Balear -FSB- defensà, en general, la tendència de Francisco Largo Caballero. Des de juliol de 1935, inicià un procés d'unificació amb les Joventuts Comunistes que, l'abril de 1936, donà lloc a la formació de les Joventuts Socialistes Unificades. Durant els anys quaranta antics dirigents de les Joventuts, com Antoni Gil i Gabriel Juan Mas, foren els reorganitzadors del PSOE en la clandestinitat. (...) DG.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 7  pàgs. 222

Grup de joves socialistes de Llucmajor

 

Juventud Socialista Palmesana

EL OBRERO BALEAR

Núm. 344, 6 de julio de 1907

Juventud Socialista Palmesana

EL OBRERO BALEAR

Núm. 324, 628 de diciembre de 1907

Juventud Socialista Palmesana

EL OBRERO BALEAR

Núm. 371, 15 de enero de 1909.

II Aniversario de la "Juventud Socialista Palmesana"

EL OBRERO BALEAR

Núm. 391, 5 de junio de 1909

Aniversario

EL OBRERO BALEAR

Núm. 392, 12 de junio de 1909.

Dos años de vida

EL OBRERO BALEAR

Núm. 395, 3 de julio de 1909.

Te saludo  

EL OBRERO BALEAR

Núm. 400, 6 de novembre de 1909

EXCURSIÓN Y SALDO 

EL OBRERO BALEAR

Núm. 401, 13 de novembre de 1909

Lluchmayor /

Constitució de les Joventuts Socialistes

EL OBRERO BALEAR

Núm. 401, 13 de novembre de 1909

Lluchmayor / Juventudes Socialistas

EL OBRERO BALEAR

Núm. 402, 20 de novembre de 1909

En Lluchmayor / Juventudes Socialistas

Impresión

EL OBRERO BALEAR

Núm. 402, 20 de novembre de 1909

Reuniones / Elecció Comite Juventudes

EL OBRERO BALEAR

Núm. 407, 25 de diciembre de 1909

Lluchmayor - Juventudes Socialistas

EL OBRERO BALEAR

Núm. 431, 11 de junio de 1910

Lluchmayor / Juventud

EL OBRERO BALEAR

Núm. 447, 1 de octubre de 1910

Honrando a Ferrer

EL OBRERO BALEAR

Núm. 449, 15 de octubre de 1910

Capdepera - Juventud Socialista

EL OBRERO BALEAR

Núm. 449, 15 de octubre de 1910

Movimiento juvenil - Juventud Socialista

EL OBRERO BALEAR

Núm. 450, 22 de octubre de 1910

El thé de la Juventud Socialista

A la memoria de Ferrer Guardia

EL OBRERO BALEAR

Núm. 450, 22 de octubre de 1910

Mitin - Lluchmayor - Juventud Socialista

EL OBRERO BALEAR

Núm. 452, 5 de noviembre de 1910

Renovación de cargos

EL OBRERO BALEAR

Núm. 459, 31 de diciembre de 1910

Juventud Socialista de Lluchmayor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 459, 31 de diciembre de 1910

Juventud Socialista - Ley de Jurisdicciones

EL OBRERO BALEAR

Núm. 471, 25 de marzo  de 1911

   

 

Actividad juvenil

RENOVACIÓN

Cuarta época.-  Núm 38. Madrid, 19 de marzo de 1931

 

fideus/