Palma de Mallorca [?] – [?] [1936 o 1937].Metalúrgico. Miembro de las Juventudes Socialistas adscrito al sector tercerista, en 1921 formó parte de la Comisión Organizadora de la Agrupación Comunista de Palma, adherida al Partido Comunista Obrero. Fue administrador de los periódicos comunistas El Comunista Balear (1921-22) y Nuestra Palabra (1931-36). Fue encarcelado en el fuerte militar de Illetes a raíz de la fracasada insurrección revolucionaria de octubre de 1934. Al parecer fue asesinado durante la Guerra Civil. [DG]

 

Fuentes: P. Gabriel, El moviment obrer a Mallorca. Curial, Barcelona 1973, p. 124, 126, 128, 130, 134 y 135, 221, 225, 228, 242; Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Catalans, pp. 303 y 304

 

Fundación Pablo Iglesias

 

Obrer afiliat al Sindicat de la Metal·lúrgica de la CNT. L'estiu de 1922 participà en un acte de propaganda a s'Indioteria i en una xerrada a la barriada de Gènova, així com també col·laborà amb la campanya a favor d'Antoni Bauzà. || Font: ER; CO.

 

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS LLIBERTÀRIS DE LES ILLES BALEARS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàg. 37

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011