Isidor Rivet Urdániz      |    BIOGRAFIES  | TEMA   PALMA |

Rera la seva mort, un teló. No puc esbrinar el seu passat.

Llorenç Capellŕ

Diccionari Vermell

pŕg. 148

 

 

fideus