Joan Roca Escandell    |    BIOGRAFIES  | TEMA   PORRERES |

Li deien En Joan de s'Hospital. Ere mestre d'escola i no se li coneixia cap afiliació política. La gelosia, provocada per qüestions d'herčncia, provocŕ el seu assassinat. En Joan de S'Hospital era paralític i el tragueren de ca seva arrossegant. S'ignora l'indret de la seva mort. Tal volta el mataren en el mateix cementiri de Porreres.

Llorenç Capellŕ

Diccionari Vermell

pŕgs. 149

 

 

fideus