Martin Ros Garcia       |    BIOGRAFIES  | TEMA   CALVIA  |

Vint-i-cinc anys. Fadrí. Pertanyia a la FDP. Vivia a la Ciutat de Mallorca i era el secretari de l'Ajuntament de Calvià. Els primers dies de la rebel·lió militar aconseguí amagar-se, però sembla que un personatge sinistre anomenat Na Trenes, el va acusar i el detingueren. El jutjaren el tretze de maig del trenta-set a l'Escola d'Arts i Oficis. Condemnat a mort per realitzar actes contraris al Moviment, l'afusellaren el set de juny següent a la paret del cementiri de la Ciutat de Mallorca.

 

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 150

 

fideus