Jaume Sabater Segui    |    BIOGRAFIES  | TEMA  PALMA |

Cinquanta-sis anys. Casat. Treballava de jornaler i la seva mort és força sospitosa. Morí a Son Bestard, prop del cementiri, a conseqüència d'asfixia, el devuit de maig del quaranta-u.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 153

 

fideus