Agustí Salleras Picornell    |    BIOGRAFIES  | TEMA  PORRERES  |

Trenta anys. Fadrí. Li deien En Gran. Pertanyia a Esquerra Republicana i compaginava les feines del camp amb les obligacions que li imposava el càrrec de guàrdia municipal. També era el secretari de Fraternidad Obrera. Tot i aquesta significació política que tenia, aconseguí salvar en bé la cruilla que es produí a Porrerres per la Mara de Déu d'agost, cosa que no pogué fer el seu germà Antoni. Ell N'Agustí Gran va ser assassinat la nit del set al vuit d'octubre del trenta-sis, en el cementeri de la Ciutat de Mallorca.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 155

 

fideus