Josep Salom Batle    |    BIOGRAFIES  | TEMA  PALMA  |

Quaranta anys. Casat. L'assassinaren a la carretera de Manacor, entre el quilý˛metres catorze i quinze, la nit del vint-i-u al vint-i-dos d'octubre del trenta-sis..

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 154

 

fideus