Francisco Sánchez Costa   |    BIOGRAFIES  | PALMA |

.Certament el mataren. Com a tants d'altres, les armes posaren punt definitiu a la seva existència..

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàgs. 157

 

fideus