Gabriel Seguí Benejam   |    PALMA |

Vint-i-set anys. Fadrí. Vivia a Villacarlos i treballava de foraviler. El vint-i-u de juliol del trenta-nou, va ser sotmès a Consell de Guerra a l'Escola d'Arts i Oficis de la Ciutat de Mallorca, pel fet d'haver-se adherit a la rebel·lió. Condemnat a mort, l'executaren en el cementiri de l'esmentada ciutat, el vint-i-cinc d'agost del quaranta.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 162

 

 

fideus