Antoni Serra Mir       |    PALMA  |

Quaranta-quatre anys. Casat. Pertanyia al Partit Socialista i treballava de picapedrer. L'assassinaren la nit del vint-i-u al vint-i-dos d'agost del trenta-sis, a la paret del cementiri de la Ciutat de Mallorca. De casa seva sentir els trets, car vivia a Son Serra.

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 164

 

 

fideus