Pere Serra Seguí      |    SA POBLA |

Trenta-tres anys. Casat. Treballava de picapedrer i era el president de la UGT. El set d'agost del trenta-sis va ser detingut i empresonat a Can Mir, fins al dos de gener del trenta-set, que el posaren en llibertat. Sembla que morí destrossat, perquè l'arrossegaren fermat al parafang d'un cotxe per la carretera d'Andratx

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 165

 

 

fideus