Climent Serra Servera     |    PORRERES |

Havia superat la trentena d'anys i pertanyia a Esquerra Republicana. Era mestre d'obres. El dia de Mare de Déu d'agost del trenta-sis, el detingueren a la Casa de la Vila i, a primer ahora de l'endemà se l'emportaren amb tretze porrerecs més a Son Coletes. Naturalment, l'assassinar.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 165

 

 

fideus