Antoni Servera Mora     |    PORRERES |

Tenia trenta-cinc anys i treballava de sabater. El detingueren el desset d'agost del trenta-sis i possiblement l'assassinaren a Son Coletes.

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 167

 

 

fideus