Joan Simonet Riera     |    ALARË |

Era de l'executiva de les Joventuts Socialistes Unificades i vivia a la Ciutat de Mallorca, carrer Corderia, seixanta-vuit. Tenia trenta un anys i d'ofici era modelista. Sembla que l'assassinaren a Manacor, el mes d'agost del trenta-sis.

 

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 167

 

 

fideus