Josep Socias Gradolí  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA    CONSERVADOR MONÀRQUIC |

(Palma 1857 - 1934) Polític, jurisconsult i notari. Afiliat al Partir Conservador, fou president de la Diputació Provincial de Balears (1896 - 98 i 1903 - 07). Va esser el cap dels conservadors mallorquins i fou elegit diputat a Corts en diverses ocasions (1907, 1914, 1916, 1918, 1920 i 1921). Partidari d'Eduardo Dato, es mantingué fidel als conservadors quan es produí l'escissió de mauristes (1914). S'enfrontà a Joan March i el 1923 no aconseguí esser elegit diputat a Corts. El 1931, es presentà com a candidat a diputat per la Unió de Dretes, però no fou elegit. Féu part el 1885 i el 1899 de les comissions que havien de redactar un apèndix de dret foral mallorquí al codi civil espanyol. Es destacà per donar suport a l'unitarisme legislatiu i proposà la renúncia al dret foral, llevat del cas de la separació de drets matrimonials. Va esser degà del col·legi d'advocats (1911 - 13) i del de notaris(1914 - 34). Fou conseller de nombroses empreses i presidí la Companya de Tramvies (1919 - 34). Arran d'una vaga dels tramviaires, acomiadà tots els treballadors en vaga (agost de 1919). El 1920, esclatà una bomba en el seu domicili i foren detinguts dos dirigents de la Unió Tramviària. És autor, amb Manuel Guasp Pujol, de Derecho foral de Mallorca (1919). L'Ajuntament de Palma el declarà fill il·lustre i li dedica un carrer (AM).

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 16, p-330

fideus/