Unió de Dretes    |    |  PARTITS POLITICS   | TEMA:   DRETA MONÀRQUICA CONSERVADORA  |

Partit polític d'àmbit estatal i caràcter conservador implantat a Palma el juliol de 1931. Sorgí com a resultat de la fusió de la Dreta Social i el Partit Conservador. En fou cap Lluís Zaforteza Villalonga i en foren impulsors diversos representants de la noblesa terratinent, com Joan Fortuny, Gabriel Morell Olesa i Josep Quint Zaforteza, i alguns empresaris com Andreu Buades Ferrer i Joan Nigorra. Dinamitzà els sectors conservadors illencs, desorientats a causa de la proclamació de la II República, i organitzà el primer míting de Gil Robles a Mallorca (desembre de 1931). Va tenir una Secció Femenina, amb dirigents com Francesca Alcover, Margalida Alcover, Dolors Fortuny, Francesca Gilabert, Josepa Lesenne i Francesca Roca Waring, i unes Joventuts (desembre de 1932). També organitzà una Associació de Treballadors de la Unió de Dretes, que edità Acción Social (juliol-novembre de 1932). El març de 1933, s'incorporà a la Confederació Espanyola de Dretes Autònomes -CEDA- i adoptà el nom d'Acció Popular Agrària (AM/SS)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 17  pàg. 370

 

Lluis Zaforteza

Memoria Civil, núm. 14, Baleares, 6  abril 1986

Llorenç Capellà

 

ACCIÓ POPULAR AGRARIA DE MALLORCA

Memoria Civil, núm. 14, Baleares, 6 abril 1986

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 12  p. 379 - 381

 

fideus/