Margalida Alcover Llull   |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:   FEIXISME / MANACOR
 

(Manacor 1899 - 1961) Política. Neboda de mossén Antoni Maria Alcover. Integrada a la Unió de Dretes, on creà una secció femenina. Va esser una de les primeres dones afiliades a Falange, en la qual el 1936 esdevengué cap de la Falange Femenina de Manacor. Acabada la contesa, ocupà diversos càrrecs en la Falange, intervengué en els consells provincials de la Secció Femenina i col·laborà en la revista Arriba.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 1  pàg. 8

 

fideus/