Acción Popular Agraria de Mallorca    |    |  PARTITS POLITICS   | TEMA:   DRETA AUTORITÀRIA  |

Partit polític organitzat a Mallorca el 1933. Sembla tenir el seu origen en la visita de Gil Robles a l’illa el 1932, i sobretot en la Unió de Dretes (Organització que esdevendria Acció Popular en incorporar-se a la Confederació Espanyola de Dretes AutònomesCEDA-, de la qual era la base). D’ideologia conservadora, defensava l’esperit espanyol, la disciplina, la familia, el militarismo i la propietat. Antisocialista i contrària als sistema parlamentari, tenia els seus seguidors entre els petits propietaris rurals. Comptava amb una Secció Feminina dirigida per Francesca Roca de Unzué, Pilar Solanas-Cazaña (molt útils en la conquista del vot femení) i unes Joventuts d’Acció Popular. Hi militaren nobles com Lluís Zaforteza, Tomàs de Salort, Jeroni Massanet i Francesc Joan de Sentmenat. El seu òrgan d’expressió fou la revista Acción. Va esser dissolt en esclatar la guerra civil del 1936, tot i que no es va declarar il·legal per les noves autoritats. Encara que les relacions entre Acció Popular i Falange Espanyola no varen esser sempre bones, la Mobilització Civil d’Acció Popular, dirigida per Joan Serra i la Joventut d’Acció Popular, dirigida per Sebastià Feliu Blanes, donaren suport als preparatius de la rebel·lió militar de juliol del 1936. Un cop consumada la revolta, organitzà unes milícies que formaren la 2ª Companyia de Milicies Ciutadanes. El novembre , Jordi Andreu Alcover i altres milicians d’Acció Popular demanaren per afiliar-se a la Falange, a la qual s’adherí tot el partit l’abril de 1937 quan es creà la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

Gran Enciclopedia de Mallorca

Vol. 1 pàgs. 24 - 25

 

 

ACCIÓ POPULAR AGRARIA DE MALLORCA

Memoria Civil, núm. 14, Baleares, 6 abril 1986

 

Juventudes de Acción Popular

Memoria Civil, núm. 14, Baleares, 6  abril 1986

 

fideus/