Ventura Valls Gili    |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:   MANACOR |

Li deien En Birombo. Denou anys. Fadrí. Jornaler. L'assassinaren a Son Coletes la nit del vint d'agost del trenta-sis i mesclà la sang amb la del seu pare i la del seu germà. Pels carrers de Manacor feixista, la seva mare, enfollida, cridava venjança.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàgs. 176 - 177

 

 

fideus