Miquel Villalonga Pons             |  BIOGRAFIES  | TEMA    FEIXISME   |  

(Palma 1899 - Bunyola 1946) Escriptor i militar. Germà de Llorenç Villalonga. Estudià a l'Acadèmia d'Infanteria de Toledo i obrengué (1920) la graduació d'alferez. Després d'una breu destinació a Maó, anà (1921-23) de voluntari a la Guerra d'Àfrica, com a integrant del Batalló de Voluntaris de Ceuta. Tornà a Mallorca, però el 1924 partí de nou cap a Ceuta, on romangué fins a 1925. El 1927, va esser ascendit a capità, encara que el 1931, emparant-se en les reformes militars de Manuel Azaña, abandonà l'exèrcit. A partir de llavors, començà la seva tasca com a articulista a El Dia -amb el pseudònim de Kim-. Hi publicà una sèrie d'articles de temàtica militar, amb el títol genèric El problema del Ejército (1931) i Notas para la historia del Ejército (1933).  En el decurs de la II República, mantengué una actitud obertament crítica contra el règim. Durant el franquisme, tot i que no milità mai en la Falange, exercí una tasca important com a ideòleg al servei del Movimiento Nacional. De fet, amb el seu germà Llorenç dugué a terme una batalla dialèctica contra els intel·lectuals mallorquins que ell considerava propensos al catalanisme. El juliol de 1936, participà en l'aixecament i, l'octubre d'aquell mateix any, fou nomenat cap de Premsa i Informació de la Comandància Militar de les Balears. El 1937, a petició seva, va esser destinat al front de Burgos, però hagué de tornar a Mallorca al cap de pocs mesos por motius de salut. A partir d'aquell moment, i ja retirat de la vida pública, intensificà les col·laboracions periodístiques en les publicacions El Español, Vértice, Fantasía, Aquí estamos, Solidaridad Nacional, Baleares, El Dia i La Estafeta Literària. Amb relació a la literatura, publicà en castellà la novel·la Miss Giacomini (1934) a la revista Brisas -on col·laborà assíduament-, amb el pseudònim Kim. El 1941, l'obra fou editada en forma de llibre. Hi fa una caricatura de la societat mallorquina a partir d'un fet real: la comnoció que causaren a Mallorca les actuacions de la funàmbula la Bella Geraldine. Entre 1942-43 publicà en fulletons a El Español la novel·la El tonto discreto, que, el 1943, s'edità com a llibre. El 1944, escrigué en col·laboració amb el seu germà Llorenç, l'assaig Chateaubriand, el vizconde romántico (1944). Pòstumament, aparegueren Autobiografía (1947), publicada (1945-46) parcialment a La Estafeta Literaria i Vacaciones de Semana Santa (1936) (CSV)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 18  pàgs. 190-191

 

Miquel Villalonga

Memoria Civil, núm. 27, Baleares, 6 julio 1986

Antoni Nadal

 

Aviso cariñoso

Memoria Civil, núm. 14, Baleares, 6  abril 1986

Miquel Villalonga

 

Intelectuales

Memoria Civil, núm. 43, Baleares, 26 octubre 1986

 

fideus/