L'EXPEDICIÓ REPUBLICANA A MALLORCA 3

La "Columna de Baleares", un diari de combat

Memoria Civil, núm. 21, Baleares, 25 mayo 1986

 

 

LA GUERRA DE LES PARAULES

Dirà un dia l'historiador Raymond Carr que "Catalunya, com afer propi, havia posat en marxa la conquesta de Mallorca, objectiu de gran importància estratègica. La gran operació es va realitzar bé, però fracassà de forma incomprensible. Hi participaren nombroses forces recolzades per la marina i l'aviació, senyores absolutes del mar i l'aire. Va bastar la presència de tres caces i altres tants bombarders per a precipitar la derrota. Posteriorment, tant el govern com la generalitat negaren esser responsables de l'episodi, posant així en evidència la seva ceguera estratègica".

Anem, però veient passa a passa, a la vista objectiva dels fets, si Raymond Carr tendrà o no raó formulant tals judicis en el decurs del anys. Així les coses, vetací que entre els suministres desembarcats hi ha una petita imprempta, una premsa que podrà fer la guerra de les paraules, aixecant la moral dels lectors propis i debilitant la del curiós alié. Mentre, el camp republicà es fortifica i el capità Bayo, en el seu quarter general, al Mas de Sa Coma, (La fàbrica, pels columnistes), veu com cada alba, un milicià del sindicat de les arts gràfiques, amb els dits i la granota tacats de tinta, treu el full que s'escamparà per tota aqauesta tripa riberenca, entre tots aquells que no han hagut de sofrir la plaga de l'analfabetisme. I gràcies al "Columna de Baleares", "diari de combar antifeixista" com es pot llegir a la capçalera, el front de Porto Cristo, versus Port Roig, tindrà veu pròpia, contrarrestada a l'altra banda dels filferros i les trinxeres, per la revista "Aquí estamos" i tot la premsa insular. El primer full porta la data del diumenge, dia 23, vuit dies després del desembarcament i entre altres coses ens informen que a les sis del matí s'han presentat al campament republicà dos soldats d'infanteria, que desertant de les fileres "nacionals" s'han passat amb armament i confidències al bàndol contrari. Sembla que vindran més desertors i per això el capità Bayo dona instruccions precises "Els desertots del camp enemic s'han de presentar amb el fusell boca avall i un mocador blanc a les men en l'aire ,, Però hi ha també altres normes: Queda prohibit bayar-se a la platja mentre els altres companys estan en el front, fusell a la mà. I queda prohibit fer robatoris als camperols i altres famílies proletàries. I es prega no rompre ni trepitjar els fils telefònics escampats el front.

Però ... la guerra- ¿I la lluita? Vetací la pel·licula dels fets, ara vists, pel periodista impressor de campanya:

Fotografies publicades a la premsa barcelonesa sobre la vida dels milicians desembarcats a Mallorca. Una imprenta i un diari posaven en contacte les diverses posicions del front amb l'Estat Major instal·lat a Sa Coma

22 d'agost

S'han detingut a nombrosos feixistes i les forces milicianes del camarada Gabaldà han capturat el capità de l'Exèrcit Rafel Castell Ramis.

24 d'agost

S'han establit quatre hospitals, el Central a la "fàbrica de la platja" amb equip quirúrgic i els altres tres, hospitals de sang, a la Torre Nova, al barranc de Porto Cristo i a la platja de Santa Maria. Sobre la mar, el torpeder 17 patrulla la costa, mentre un remolcador i dues llanxes fan diverses comissions. Es donen instruccions a l'Estat Major sobre l'estratègia a seguir per causa de les incursions aeries. També s'ordena que, cap sentinella ha de disparar sense demanar abans la consigna, puix és freqüent el nombre de trets que es fan sobre els camillers i els enlaços que circulen de nit.

25 d'agost

Es dona la consigna d'estalviar municions i als metges de donar de baixa als que estiguin veritablement ferits o malalts, doncs la "miedidtis" ha d'esser desconberta i foragitada desseguida. Els treballs de fortificació prosegueixen a tots els sectors ocupats, fent sobretot "blocaus" amb sacas de terra. Entre els suministres han arribat motls de cascs d'acer i cada cap de columna demanarà els que pertoquen als seus homes. El camarada Gavaldà és anomenat cap de la Columna "Carles Marx" i el camarada Calero queda integrat a la Plana Major del capità Bayo. Al port s'estableixen torns de llanxes motores.

LA GUERRA DE LES PARAULES

L'article d'aquest número sobre l'Expedició Republicana a Mallorca ens ofereix la visió de les operacions bèl·liques des del punt de vista dels desembarcats a partir de les notícies i articles que es publicaven a LA COLUMNA DE BALEARES, un periódic editat a Sa Coma. La setmana pròxima publicarem el punt de vista dels nacionals, sobre les operacions bèl·liques dels mateixos dies.

 

 

 

Doble visió de la participació de la dona en el front: La miliciana i la Sección Femenina de la Falange de Manacor

27 d'agost

Fa una setmana que tingué lloc el primer desembarcament i aquest fet és aprofitat per a fer propaganda als columnistes. Tota casta de consignes triomfals s'escampen pel campament on es toca diana a les 6,30 del matí. El diari destaca al camarada Esteve Gelabert, que sota el foc del canó, salvà un bot-automòbil. Al brau artiller Lecha ferit en l'acció. Al boxador negre Jack Contray, que també ferit, no volgué evaqüar-se i només obeí l'ordre de Bayo d'abandonar la lluita. Es parla dels paisans que cada dia es passen al campament de la columna fugint de la zona "nacional" ... Ahir foren fetes públiques les conductes heroiques dels camarades Otero i Zapatero, així com les dels milicians Pedro González, Agustí Carbonell, Manolo Ortiz i Joan Sendra, que sota els projectils de canó i obús, salvaren un dipòsit de queviures. En canvi es fa a saber que ha mort afusellat Andrés Garrido Pons per haver abandonat el seu lloc sense causa justificada ni permís dels seus superiors.

Al port hi ha hagut desembarcament de vehicles: 3 cotxes sanitaris, 6 llanxes automòbils ... a més d'abundant material de sanitar. Anem ara al noticiari de la lluita, certament triomfalista: Han volat nou aparells cobrit vint-i-quatre hores de vol i llançant més de 400 bombes, la majoria sobre els objectius de Son Carrió totalment arrassats per les bombes incendiàries, tes torrellons fortificats destruits, així com una bateria de campanya, un camió carregat de tropa, un cotxe oficial i un tractor que portava un canó enganxat. Diuen que els facciosos han enviat cap a Palma deu camions de cadàvers i que entre els morts s'hi compten el capità Salom i el tinent Gomila.

28 d'agost

Es lluita per a dominar cims i pujols. Hi ha hagut una lluita cos a cos, a la baioneta, per tal de conquerir una d'aquestes elevacions. Ha caigut molt de material i armament dels "nacionals" en poder de la Centuria 18: 3  metralladores, quaranta fusells, una capsa de bombes Laffite, 32 caixons de municions ... Es destaca im servei del mariner de la K-16 Miquel Brunet i en canvi es critica la mala acció dels milicians Manuel Padin Julian o José Cañadas Cassasnovas, ambdós per indisciplinats, contrarevolucionaris o indesitjables. Es reposen metralladores i morters i es remarca, amb elogis, la tasca de l'infermera Salvadora Hernández López.

29 d'agost

A primeres hores del matí ha arribat el vaixell "Ciutat de Barcelona" transportant dos camions blindats i trescents milicians. També s'han desembarcat queviures i municions. El capità Zapatero al front del seus homes ha fet una quarentena de presoners, prop de Porto Cristo. I destaca l'actuació de 150 guardies civilsl a les seves ordres.

30 d'agost

El vaixell-hospital "Marqués de Comillas" evaqua a nombrosos ferits. En el front la situació és estacionària. S'espera una gran ofensiva però s'assegura que la moral és alta.

2 de setembre

El "Jaime I" surt de Cartagena per tal de bombardejar diferents punts de la costa mallorquina. Mentre, el "Tetuan", ha fet 160 trets dels seus canons contra el barri pescador de Santa Caterina, en el Port de Sóller. I Bayo, malgrat les nombroses baixes provocades per l'artilleria i l'aviació dels nacionals, diu encara: "La nostra situació a Mallorca és francament invulnerable. No hi ha exèrcit modern que ens pugui treure de les nostres posicions ... Cal fortificar-se en els indrets que ocupam. Hem de fer abrics contra l'aviació. Aquests abrics es fan contruint una trichera estreta, ja sigui coberta o descoberta ... Heu de tenir fe i enfusiasme ... Els milicians derrotistes i desmoralitzats són la rèmora de la nostra columna ... Per tot arreu hi ha alguns homes amb cor de senyoretes histèriques.

3 de setembre

A la columna d'Estat Català destaca la tasca de l'infermera Olga Billon en el Front de Porto Cristo. També s'han distinguit les companyies 3a. y 4a. i les metralladores del segon batalló, així com el tinent Joan Moyà, el sargent Pedro Gómez i el caporal Cayetano Ricci. Igual honor mereixen en el diari de campanya les foreces del Regiment d'Infanteria número 37 i el brigada Crescencio Eugenio, el sargent Diego Vidal, l'alferes Francisco Lozano ... Aquest matí, el cuirassat "Jaime I" i el creurer "Libertat" han començat un intens bombardeig contra els forts de Palma i altres zones de la costa. Han estat detinguts dos milicians acusats de sabotatge.

I després d'aquest 3 de setembre, "La Columna de Baleares Diario de Combate Antifascista", calla. L'impremta es queda muda. Ara, només hi ha victòries cantades a l'altra banda desls parapets i dels filferros. ¿Que passa? ¿Per qué de sobte aquest silenci, aquesta premsa immòvil ...? A la vista de tals textos triomfalistes un podria pensar que els milicians del "capità" Nayo ja han arribat a la capital de l'illa i que aquest diari de campanya ja no té cap utilitat. Però el que esdevé és molt diferent. La realitat és l'altre cara de la moneda i el que hagués pogut esser precedent del Desembarcament de Normadia és nomes una mala i frustrada còpia d'Alhucemas.

NOTA PARA LA OPINIÓN PÚBLICA

Jefe de Operaciones Frente de Baleares, Coronel Ramos Unamuno

"No tengo que decir que soy completamente optimista, puesto qaue lo he sido desde el primer momento y así lo he manifestado. El entusiasmo de las fuerzas militares y civiles a mis órdenes es magnífico y superado de día en día. Creo que este optimismo y este entusiasmo de mi gente se refleja en mi rostro. El pueblo de Manacor ha tenido y tiene un comportamiento tan admirable, que ha ganado para la ciudad el sobrenombre de Muy Generosa, Muy Valerosa y Muy Leal. Ha dado a la Causa de España, sin el menor regateo, sus hijos, su dinero, su aliento, todo en resumen, "No quiero entrar en detalles, que considero pequeños: por ejemplo_ Los relacionados con el botín que conquistan nuestras tropas. Me gusta hablar, como ya lo he hecho, de lo más importante: Cañones, hidros, ametralladoras. No obstante, diré que nuestros soldados y milicianos han recuperado todos los objetos procedentes del saqueo a que se dedicaban los rojos en el primer momento. Los tengo todos en mi poder y estamos procediendo en estos momentos a ordenarlos para restituirlos a quienes fueron arrebatados. También hay en mi poder numerosos ornamentos sagrados, indudablemente procedentes de Ibiza, Barcelona o Menorca, puesto que no han sido reconocidos por el señor vicario de Porto Cristo. Ello demuestra que los rojos se mueven únicamente por el botín y se encariñan tanto con él, que cargan sus mochilas con los objetos robados.

Nuestras tropas están tan admirablemente fortificadas y yo tan seguro de la fortaleza del frente, del espíritu de mis soldados y milicianos, del pueblo de Manacor, de Palma y de Mallorca entera, que no sólo no temo que se pueden desembarcar más rojos, sino que lo deseo vivamente, pues repito que todo el que ponga pie en la isla encontrará aquí su tumba. Mañana espero podré dar alguna noticia importantísima.

Sobre el hospital de Manacor han arrojado bombas los aviones piratas. Pero sin duda estamos protegidos por el Santísimo Cristo de Manacor, pues no han estallado ni causado víctima alguna.

No entro en detalles de las operaciones militares, pues la guerra exige secreto absoluto, pero afirmo rotundamente una vez más que pronto habrá terminado esta aventura, desastrosa para los marxistas y gloriosa para los patriotas mallorquines. ¡Viva España!ç

23 de agosto de 1936