La fallida del credit

Memoria Civil, núm. 4, Baleares, 26 enero 1986

Josep Cortès

 

Té 71 anys i es regidor socialista de Pollença. Pertanyia a Esquerra Republicana durant la República i es veié afectat per la fallida del Crèdit Balear. El seu pare havia creat una empresa de diligències a Pollença i ell, actualment, regenta un assortidor de benzina.

 

 

 

Pot ser que algú se n'adonàs abans, però la memoria de gent va saber que la suspensió de pagaments per la premsa. Després es parlà més o es destapà tot quan en Madico es pegà un tir a París. En Madico tenia moltes "querides", deien ... però no n'hi havia prou per a què el banc fes ull. De seguida s'instal·là a Ciutat el Banc Espanyol de Crèdit.

Personalment la suspensió m'afectà en 30.000 pts. i pens que es degué a una mala administració. Llavors el Crèdit era un banc que controlava tota l'economia de Mallorca. Havia finançat el Formentor d'aquí, tenia les hipoteques de Santa Ponça i havia de fer front als seus riscs. D'immediat es posà a la presó part del seu Consell Administratiu. Alguns directrius es passajaren pels pobles explicant-ho. Després es féu una reunió dels directors de les sucursals dels pobles al Teatre Balear, quan ja havien intervingut els comitès paritaris i s'acordà pagar un 20 per cent. Tanmateix cobràrem qualque cosa més devers l'any 54.

Jo pens que va ser males inversions i acumulació de risc i que pagàrem "el pato" tant petits com grossos. Però des d'Esquerra Republicana l'assumpte es polititzà molt. Cada setmana sortia el Crèdit i el tren a la nostra revista República. Al tren hi havia don Rafael Blanes que hi tenia "col·locada" tota la familia. Les obligacions del tren també quedaren anul·lades.

Jo no sé com es feren els ambulls. No en tenc ni idea, però sempre s'ha parlat de l'assumpte de Santa Ponça i d'en Madico com a persona clau. La politització que se'n féu era fruit de temporada.. S'acostaven les eleccions del 36 i tot es polititzava. El mal que s'havia fet als petits estalviadors era aprofitable. Però, de totes maneres, el banc va treure el carro.

La guerra no ajudà al crèdit a recuperar-se evidentment, però l'assumpto quedà tapat per molts d'anys.