1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57

EPOCA

Ante las próximas elecciones (República), transportes, sociedad, deportes, toros

ENTREVISTA

Joan Oliver Araujo   / Jaume Pomar

HISTORIA

La insurrección de octubre en Mallorca / Alexandre Jaume.   El Front Popular / Joan Bernat Ensenyat Quintana.

BIOGRAFIA

Francesc Carreras / Llorenç Capellà

PUNT DE VISTA

La bomba de la casa del Poble (Mateu Obrador i Miquel Rigo)

APROXIMACIÓ AL QUE PASSA

L'octubre del 34 als pobles de Mallorca

            7   bienio negro (y 2)