1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 -

EPOCA

Ca'n Sales (la presó de les dones) / Presó Provincial (presos poc comuns) / Castell de Bellver (Els moderns Jovellanos) /Documents
LA REPRESSIO A ... LES TERRES DEL PARIATGE La profunda transformació del vell Andratx / Pere Jofre 
ENTREVISTA Aina Llodrà / Llorenç Capellà
BIOGRAFIA Tomàs Seguí i Seguí. / Antoni Nadal / Josep Serra i Pastor. / Antoni Nadal
PUNT CRÍTIC  
APROXIMACIÓ AL QUE PASSA  Sóller / Damià Quetglas