A Maria Antònia Oliver, sobre el ´Baleares´

BENET BOHIGAS

Senyora Oliver: Vostè titula el seu article (16/10/2009) L´eliminació del monument dedicat al ´BalearesL. A Ciutat no hi ha cap monument dedicat al “Baleares” ni a cap altre vaixell. Per què tanta insistència a dir que el monument de la Feixina està dedicat al creuer “Baleares”? El monument de la Feixina està dedicat a les víctimes de l´enfonsament del “Baleares”, i no al vaixell. Per a moltes famílies que perderen els seus fills -molts d´ells sense cap adscripció política i d´allistament forçós- va ésser una gran tragèdia, per això es va fer el monument amb subscripció popular. Una associació com la seva, amb una finalitat tan noble i humanitària -com és l´ajuda a les víctimes de la repressió, restitució dels seus drets o la defensa dels drets humans- no pot diferenciar entre víctimes bones i dolentes. Vull insistir que els monuments i construccions, com ja deia en una altra carta posant l´exemple del mur de Berlín, poden canviar-ne el  significat, un altre exemple ho tenim amb el monument naval Laboe a Schleswig-Holstein, Alemanya. Aquest monument que es va acabar de construir a l´any 1936, en un primer moment estava dedicat a la memòria dels caiguts de la flota imperial alemanya durant la 1ª Guerra Mundial. Emperò, al final de la 2ª Guerra Mundial, va canviar el seu significat i commemora a “tots” els mariners de “totes” les nacionalitats que moriren durant les guerres mundials. Serem capaços nosaltres de respectar el monument de la Feixina fent que sigui un monument de “totes” les víctimes? Si li llevem les frases grandiloqüents pròpies de l´època i els emblemes ideològics que pugui tenir, i el dediquem als mariners morts i a tots els repressaliats durant la guerra i post guerra d´ambdós bàndols haurem donat una passa endavant. Serem capaços d´imitar als alemanys, donar exemple d´humanitat i no fer distincions entre les víctimes? La Creu Roja una associació també humanitària, no fa diferencies entre víctimes. Serà possible conviure tots junts, i lluitar plegats per què no es torni a donar mai més una situació semblant? Tenim l´obligació de saber tot el que va ocorre, demanar responsabilitats a qui les va tenir i recolzar amb força al jutge Garzon per què pugui dur endavant les seves investigacions sobre els desapareguts del franquisme.

Benet Bohigas (3-11.09)

 

Contestació a Benet Bohigas, sobre el “Baleares”

MARIA ANTÒNIA OLIVER PARIS

Senyor Bohigas: Amb el títol de “Gloria a la Armada Nacional” es posava en marxa un concurs i una subscripció popular per construir el monument als herois del creuer de guerra Baleares, li agrada més així Sr. Bohigas?. Per a nosaltres el missatge del monument, sigui quin sigui el títol, és exactament el mateix:

El creuer de guerra Baleares era això, un creuer de guerra i la seva tripulació estava comandada per oficials feixistes i colpistes,  responsables de donar ordres a mariners de disparar contra població civil indefensa: això està catalogat jurídicament com a crim de guerra. És un monument i símbol franquista i s’ha d’eliminar perquè ho diu la llei i ofèn les víctimes i tots els demòcrates. Sobre la subscripció popular,  permeti que posi en dubte que durant la dictadura aquesta fos voluntària, o pensa que els presos de Can Mir posaren diners per el monument voluntàriament i no pressionats pel terror planificat que implantaren els mateixos que inauguraren el ditxós monument a la nostra illa?.

Respecte a l’Associació que represento, seré breu i clara:  

Memòria de Mallorca defensa el dret a la Veritat, a la Justícia i a la Reparació, després d’assolir aquests drets podrem començar a parlar de totes les víctimes i de la vertadera reconciliació. Mentrestant per favor, deixin, vostè i la seva entitat,  de manipular mesclant monuments franquistes amb drets i víctimes. Deixin ja d’intentar casar feixisme amb democràcia, és senzillament impossible i el més greu Sr. Bohigas,  és que aquest missatge pot ser molt perillós respecte precisament a la defensa i preservació dels Drets Humans.

Maria Antònia Oliver (05-11-2009)

Textes reproduïts de: Memòria Històrica de les Illes Balears

ESPECIAL:

Creuer Baleares