El Canton Balear   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  REPUBLICANISME  |

 

Publicació periòdica apareguda a Palma i subtitulada Periódico republicano federal puro. L’edità l’Auxili Federal, societat escindida del Partit Republicà Federal. Se’n publicaren 33 números entre abril del 1873 i gener de 1874, quan fou suprimida per ordre guvernativa després del cop d’estat del general Pavía . Entre juliol i octubre del 1873 va interromper l’edició a causa dels esdeveniments cantonals, el director fou empresonat i detengueren els socis. Sortia dues vegades a la setmana i passà després a setmanari. Molt relacionada amb la publicación barcelonina El Estado Catalán, propugnava una república balear dins la república democràtica federal d’Espanya. Entaulà una forta polèmica amb el periòdic també republicà El Iris del Pueblo, ja que es declarava contrari a la república unitària. Criticava les quintes, el Carlisle, la monarquia i el sistema judicial, i propugnava la descentralització i la creació d’una assemblea popular dins el sistema cantonal. Hi destacaren també les noticies sobre el moviment cantonal peninsular, sobre la guerra carlista i sobre les eleccions de 1873. S’hi publicà la carta de Josep Paul Angulo, dirigent de la revolta gaditana del 1869 i implicat en l’assassinat de Prim, a Emilio Castelar . Dirigida pel cuba Fèlix Mateu Domeray, en foren redactors Josep Estada Coll, Guillem Puccirelli, Magdalena Bonet, Josep Villar, Bartomeu Villalonga, Gabriel Gil, Jaume Alemany, entre altres. Publicà per entregues La República Federal Española. Idea exacta de la Federación.

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 3, pàg. 80

 

fideus