El republicanisme a Mallorca (1931 - 1936)

Proclamació de la II República a la plaça de Cort el 14 d'abril de 1931

Balconada de l'Ajuntament de Palma, el batle Emili Darder, amb  ell, en primer pla, Bernat Jofre, Ignasi Ferretjans, Jaume Garcies i Francesc de Sales Aguiló

Plaça de Cort: 15 d'abril de 1931