Emili Darder i Cànaves

Memoria Civil, núm. 13, Baleares, 30  marzo 1986

Sebastià Serra

 

Emili Darder i Cànaves va néixer a la Ciutat de Mallorca l'any 1895 i va morir l'any 1937, Metge de professió, doctorar en Anàlisis Clíniques. Va tenir al seu càrrec la Secció d'Epidemiologia de l'Institut d'Higiene de les Balears.

Membre de l'Academia de Medicina i Cirugia de Palma de Mallorca i Barcelona. També formà part de la Junta de Congressos de Metges de Parla Catalana.

Fou un dels fundadors de l'Assciació per la Cultura de Mallorca, de la qual fou president del 1925 al 1931. També fou membre del "Rotary Club" de Mallorca.

Va impulsar una tasca arreu de Mallorca de divulgació dels avanços sanitaris, de la situació sanitària a l'Illa i, en definitiva, de la problemàtica de la higiene social.

Regidor de Palma

Fou elegit regidor de l'Ajuntament de la Ciutat de Mallorca el 12 d'abril del 1931, formant part de la candidatura del Partit Republicà Federal de Mallorca. Fou elegit batle l'octubre de 1933 per primera vegada, suspeses les seves funcions arrel dels fets d'octubre de 1934 i retornat al càrrec el febrer de 1936.

Com a regidor presidi les Comissions de Sanitat i d'Educació de l'Ajuntament de Palma, i d'aquestes Comissions sortiren el Projecte General de Construccions Escolars (4-IX-1931) i el Pla de Reorganització dels Serveis Sanitaris Municipals (16-XI-1932).

Fundador d'Acció Republicana

A partir del gener de 1932 fou dels fundadors del Partit d'Acció Republicana de Mallorca, que posteriorment, l'any 1934, fou nuclio fonamental del Partit d'Esquerra Republicana de les Illes Balears, El seu pensament en aquest sentir es pot resumir amb aquestes paraules seves: 1.r.) Que volem estructurar un partit autònom i federal -no de nom, sinó de fets- mallorquí, que estudii i tracti de resoldre d'una manera particular els problemes de Palma i de tots els pobles de Mallorca, partit que amb el seu programa podrà pactar sense perdre la seva personalitat amb els partits nacionals que creguem més afins, 2n.) Que som esquerrans i esquerrans conscients. Amb això volem dir que actuarem perquè la República seguesca continuament el seu camí, sempre cap endavant, estalviant totes les convulsions possibles, però sense ja mai retrocedir ni un sol moment"

Reposició de l'Ajuntament popular de Palma el 20 de febrer de 1936.  Emili Darder parla des del balcó de Cort, amb ell: Francesc de Sales Aguiló, Jaume Garcia, Ignasi Ferretjans i Bernat Jofre

Fou un dels impulsors de Joventut Escolar, dins l'Associació per a la Cultura de Mallorca, i de la tasca per la normalització lingüística i cultura.

Formà part de la Comissió redactora de l'Avantprojecte d'Estatut d'Autonomia de 1931 i sempre fou difusor dels plantejaments autonomistes i nacionalistes.

Batle de Palma

Com a batle, el seu programa se centrava fonamentalment en els següents aspectes: aigües i clavaguerams, construcció de grups escolars, cantines escolar i guarderies, sanitat i bon funcionament dels mercats, construcció de cases per treballadors, cercar i donar feina als treballadors aturats, construcció de places sense circulació per esplai de nins, joves i gent major, continuació de la reforma dels serveis sanitaris, un ampli programa d'informació i d'educació sanitària ... Respecte a la Hisenda Municipal, una frase seva diu: "Qui tengui molt que paguí molt, i qui tengui poc que contribuesqui com pugui".

Col·laborà fonamentalmente a les publicacions Mallorca, "Quaderns mensuals de l'Associació per la Cultura de Mallorca, La Nostra Terra, Ciudadania. ·Tribuna Lliure i a d'altres de tipus especialment sanitari.

Fou afusellat pels feixistes el 24 de febrer de 1937, juntament amb el socialistas Alexandre Jaume, amb els seus companys de partit Antoni Ques i Antoni Mateu, que havia estat batle d'Inca

Emili Darder Cànaves: batle de Palma