La Gaceta de Mallorca   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  CATOLICISME

Diari publicat a Palma del juliol del 1907 al febrer de 1910. En foren directors Andreu Pont Llodrà, fins al novembre del 1909 i Joan Ramis d’Ayreflor (1909-1910). Continuador del Diario de Mallorca, era un periòdic confessional catòlic, d’idees socials avançades. Polemitzà amb els setmanaris tradicionalistes catòlics La Verdad i El Verdadero, que el consideraven modernista i maurista i proper al catalanisme i al socialisme. Es redactava en castellà. En foren col·laboradors Antoni Maria Alcover, Salvador Galmés i Bartomeu Juan. Fou substituït pel Correo de Mallorca.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 6  p. 111

 

 

 

PARA EL SEMANARIO “CA NOSTRA”

EL OBRERO BALEAR

Núm. 396, 10 de julio de 1909

 

Para la “Gaceta de Mallorca”

Antoni Fabra Ribas

EL OBRERO BALEAR

Núm. 397, 17 de julio de 1909

 

Buenos días Gaceta  

EL OBRERO BALEAR nº 400

6 de novembre de 1909

 

Dios te perdona y te abandona  

EL OBRERO BALEAR nº 406

18 de diciembre de 1909

 

 

PARA “GACETA DE MALLORCA”

EL OBRERO BALEAR

Núm. 401, 13 de noviembre de 1909

 

 

fideus