Nostra Parla   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  CATALANISME |

Entitat fundada devers el 1916 per catalans, balears, rossellonesos i valencians per impulsar la unitat de la llengua catalana. En el seu consell directiu hi havia els mallorquins Guillem Forteza, Antoni Homar, Pere Oliver Domenge, R. Fortesa Rey, Llorenç Riber i J.M. Ruiz Manent. L'octubre de 1916, impulsà la celebració d'uns Jocs Florals de caràcter pancatalanista a Palma. El gener de 1918, es constituí una secció mallorquina que tenia per objectiu fomentar el conreu i la dignificació de la llengua catalana. Edita la revista Nostra Parla, amb redacció a Barcelona, Palma, València i Perpinyà. Desaparegué el 1923 a causa de la dictadura de Primo de Rivera.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 11  pàg. 379

 

 

fideus/