Pere Oliver Domenge    Pere Oliver Domenge                            |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  REPUBLICANISME  |  FELANITX   |

Palma 1886 - Felanitx 1968) Polític- Es llicencià (1908) em farmàcia a la Universitat de Barcelona. En aquesta ciutat, milità en la Joventut Nacionalista de Catalunya. Fou fundador (1923) de l'Associació per la Cultura de Mallorca -ACM- i secretari de la seva delegació a Felanitx. Durant la II República (1931-36), fou dirigent d'Acció Republicana de Mallorca -ARM- (1932-34) i d'Esquerra Republicana Balear -ERB- (des de 1934). El 1931, fou elegit batle de Felanitx. Arran dels Fets d'Octubre de 1934, fou destituït i empresonat. Després del trionf del Front Popular a les eleccions de febrer de 1936, tornà a la batlía i fou nomenat gestor de la Diputació Pronvincial de Balears. El juny de 1936, signà la Resposta al Missatge dels Catalans. Desprès de l'aixecament militar de juliol de 1936, fugí a Menorca i després passà a Barcelona, on fou secretari del Consell Executiu d'ERB a Catalunya, reorganitzat el juliol de 1937. Amb el triomf del bàndol nacional, s'exilià a França (1939) i a les Filipines (1939-52). El 1952, tornà a Mallorca. Col·laborà en publicacions, com La Nostra Terra, Nosotros, Republica i La Veu de Mallorca, i publicà treballs de divulgació històrica, com La catalanitat de les Mallorques (1916, reeditat el 1993) (DG)

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 12  pàgs. 68-69

 

A la Plaça de Catalunya, davant l'hotel Colón, Jeroni Riera, els germans Galina (a la dreta de la foto) amb altres mallorquins entre els quals distinguin Oliver Domenge batle de Felanitx (primer a l'esquerra i Francesc de Sales Aguiló, quart dels personatges drets.

 

Pere Oliver Domenge

Memoria Civil, núm. 6, Baleares, 9 febrero 1986

Sebastià Serra

 

fideus/