La Sotana Roja   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  REPUBLICANISME  | LAÏCISME  |

Setmanari publicat a Palma entre el 19 de maig i el 18 de juny de 1931. S'edità amb el subtítol Semanario enemigo de todas las iglesias. Els articles, escrits en un to satíric, tenen una tendència anticlerical. En fou director Ateu Martí i en sortiren cinc números, de quatre pàgines. Fou imprès a la tipografia de La Independència, de Palma. El gener de 1936, n'aparegueren dos números més i fou dirigit per Antònia Pascual

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 17, pàg. 38

 

fideus/