La Voz del Pueblo   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  REPUBLICANISME  |

 

.

Setmanari editat a Palma del març de 1893 al juny de 1894. De carácter obrerista, era vinculat a la Unió Obrera Balear. Políticament, s’alineà amb el republicanisme i polemitzà amb la publicación socialista La Bandera Roja, i amb l’anarquista La guerra social. En fou director Félix Mateu Domeray i tengué de redactors Pere Janer i Bartomeu Sastre. Hi col·laboraren, entre d’altres, Pere Ferrer, Francisc Pi i Margall i Nicolás Salmerón. Es redactava en Castella

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 18, pàg. 227

 

fideus/