Jordi Aloy   |    |  BIOGRAFIES  | TEMA  MOVIMENT OBRER   |  ANARQUISME  |  

Picapedrer anarquista. Fou un dels creadors de l'Ateneu Sindicalista de Palma el 12 de gener de 1919 i col·laborà amb nombrosos articles al setmanari Cultura Obrera entre 1919 i 1921. Participà amb Rigo en l'organització a Palma el 16 de novembre de 1919 d'una assemblea general de picapedrers de Palma per crear un sindicat provincial adherit a la CNT, el Sindicat Únic de Picapadrers, del que en fou elegit depositari del comitè central. A partir d'aquest moment es dedicà a intentar animar als obrers del ram a ingressar a aquest sindicat amb escrits o bé en miting, com el celebrat a Marratxí el 30 de novembre de 1919. Els sindicats de picapedrers de la Part Forana anul·len la seva afiliació a la CNT. Després Rigo, Salvà i Aloy intentaren continuar amb el sindicat provincial fora de la Casa del Poble el febrer de 1920, essent expulsats de la Casa i organitzant finalment entre març i abril del mateix any el Sindicat Únic Regional del Ram de la Construcció. L'expulsió dels tres membres de la Casa del Poble va motivar la creació de la Federació Regional del Treball a Mallorca, aherida a la CNT. Aloy el 21 de març de 1920 fou elegit Secretari General del Comitè Central del Sindicat Únic de Picapedres. També el trobam col·laborant econòmicament l'abril de 1920 en una subscripció a favor de Francisco Sabater Gamundi i presentant una conferència que va impartir M. Badia al Sindicat de Picpedrers l'agost de 1920. L'any 1921 va perdre un fill seu i de la seva companya, Catalina Ferrer, anomenat Jaume. Més endavant, durant la Segona República el trobam com a membre, junt amb Miquel Rigo i Antoni Salvà, del grup anarquista Los Intransiguentes. || Font: CO. || Bibliografia: IÑIGUEZ, M (2008); SANTANA, M. (2007).

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS LLIBERTÀRIS DE LES ILLES BALEARS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàgs. 26-27

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

Un socialista aprovechado

Jorge Aloy

CULTURA OBRERA nº 95

4 de junio de 1921

 

A las sucursales del Gremio de Albañiles

Jorge Aloy

CULTURA OBRERA nº 96

11 de junio de 1921

 

 

  fideus/