Aureliano Díaz de Freijó                                     |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:                                |  
 

Díaz de Freijoo Duran, Aurelio (Albacete 1874 - ?) Militar. El 1895, ingressà a l'acadèmia d'infanteria. Participà en les campanyes del Marroc del 1912 i del 1925. Ascendí a comandant per mèrits de guerra el 1913. El 1935, amb la graduació de coronel, comandava el regiment d'infanteria Palma 28. Quan començà la Guerra Civil a Mallorca, el 19 de juliol del 1936, i a causa de la marxa del general Goded cap a Barcelona, es féu càrrec accidentalment de la comandància militar de Balears. Durnat el seu govern hagué de fer front a les necessitats de la guerra, a l'aïllament geogràfic i al desembarcament republicà a Porto Cristo (16 d'agost - 5 de setembre del 1936). El 17 de setembre cessà, passà a la reserva per haver complit l'edat, i el substituí el tinent coronel Luís García Ruíz, que aviat fou rellevat pel coronel Trinidad Benjumeda del Rey, designat per la Junta de Defensa de Burgos. Se'l va incloure dins la causa que el coronel Trinidad Benjumeda del Rey, instruí, d'acord amb les ordres rebudes, contra part del comandament militar de Mallorca, acusat de poc entusiasme. Renuncià a la seva defensa, que va fer d'ofici el comandant d'artilleria Lluís Cerdó Pujol. El 3 de juny del 1937, causà baixa a l'exèrcit. Posteriorment es revisà i reduí la seva condemna (DJ)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 4  pàg. 303

 

Desfilan: El capellà-militar-falangista, Nicolau Saggesse, amb els caps militars de la rebelió: coronel Aurelio Díaz de Freijó, comandant militar, tinent coronel Antonio Álvarez Osorio governador civil, i el tinent coronell cap auditoria militar de Balears i batle de Palma, Mateo Zaforteza Musoles

 

 

Destitució dels caps militars

Memoria Civil, núm. 23, Baleares, 8 junio 1986

Sebastià Serra

 

fideus/