Dídac Hernández López     |   |  BIOGRAFIES  | PUIGPUNYENT

Era casat i tenia setanta-cinc anys. Treballava el camp. L'assassinaren a la possessió de Son Busquets, situada a la carretera de Sóller, la nit del vint-i-u al vint-i-dos d'agost del trenta-sis.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 86

 

fideus