Joan Pons Capó      |    BIOGRAFIES  | TEMA CAMPANET |

Li deien En Sabatera. Quan l'assassinaren, l'any trenta-set, era el secretari de l'Ajuntament de Selva i, abans, havia exercit el mateix cąrrec a Maria de la Salut i a Lloseta

Llorenē Capellą

Diccionari Vermell

pąg. 135 - 136

 

fideus