Antoni Quintana Garau  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA   REGIONALISME   |


(Palma 1884 - 1935) Polític. Fou el primer candidat que el grup polític regionalista l'Espurna presentà a les eleccions de 1909. No va esser elegit i ho tornà intentar el 1919 a les llistes del Partit Liberal Regionalista. Aquest cop aconseguí una regidoria i s'encarregà de qüestions d'hisenda i comptabilitat municipal. Ocupà (1919-35) la càtedra de comptabilitat a l'Escola de Comerç. Fou membre de la junta directiva de l'Associació per la Cultura de Mallorca, president de l'Orfeó Mallorquí (1925-35) i vocal de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació. Va esser un dels fundadors (1930) del Centre Autonomista de Mallorca i un dels redactors de l'Avantprojecte d'Estatut (1931)

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 14  pàg. 129

 

fideus