Antoni J. Torres |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA / ANARQUISME


Director, el 1919, del colegi mitx de la Casa del Poble de Palma. Fou un dels dos delegats elegits per La Emancipación per acudir al Primer Congrés de Societats Obreres de Palma el novembre de 1919. El 29 de novembre de 1919 presentà a Joan Perona en un acte mb les alumnes de les classes nocturnes del col·legi de la Casa del Poble. Poc temps després realitzà una conferència juntamente amb G. Caubet, sobre l’ensnyament a la Casa del Poble. Per altra banda, va escriure articles al Cultura Obrera des de 1919 fins el 1921, setmanari del qual fou director des de la seva fundación fins que ho hagué de deixar per motius de salut. El darrer nombre de Cultura Obrera que publicà fou el número 47. També va publicar varis fulletons: “!A la lucha!” i “Breves apuntes sobre religión”, a la Biblioteca Cultura Obrera, l’estiu de 1922. Fou jutjat per sedició el 17 d’agost de 1922 per uns articles publicats a Cultura Obrera d’altres autors: Demófilo Ferré i Victor Sorell. Torres no era ni directiu del periòdic i no s’entén el fet. L’agost de 1922 s’obrí una subscripción voluntària al seu favor. Fianalment quedà absolt en el judici, tot i que fou imputat per un article que si va publicar: “La Inquisición en Barcelona”. Fou coautor de varies ponències i dictàmens al I Congrés de la FRTM a l’octubre de 1922.||Font: CO.

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS LLIBERTÀRIS DE LES ILLES BALEARS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàg. 168

 

1º de Mayo

Antonio J. Torres

CULTURA OBRERA nº 38

1 de mayo de 1920

Suscripción pro Torres / A todos los camaradas

CULTURA OBRERA nº 138

8 de abril de 1922

 

La vista de una causa

CULTURA OBRERA nº 170

18 de noviembre de 1922

 

fideus/