Jaume Vicens Massanet  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA  MOVIMENT OBRER   |  SOCIALISME  |  CATOLICISME

(Mallorca s.XIX – s.XX) Sindicalista i actor. El 1902, era director de la Càtedra de Declamació del Centre Obrer de Palma. El 1904, fou elegit vocal de la Junta de Reformes Socials de Palma. En aquella mateixa època, era president del Centre Instructiu Obrer Espanyol. Afiliat al Partit Socialista Obrer Espanyol, abandonà aquest partir el 1905. Partidari del mutualisme, fou president del Mont de Pietat de la Federació Local de Societats Obreres. El 1911, aconseguí la presidència d’aquesta federació obrera (1911), i, posteriorment, dirigí la Secció de Socors i Retir. Entre 1917-18, evolucionà cal el sindicalisme catòlic. Assumí tasques de responsabilitat en la Federació Obrera Catòlica de Mallorca.

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 18, pàg. 114

 

El trabajo y su fiesta

EL OBRERO BALEAR nº 232

1 de mayo  de 1905

 

EN EL CENTRO OBRERO

EL OBRERO BALEAR

Núm. 472, 1 de abril de 1911

 

Casa del Pueblo / Proposición aceptada

EL OBRERO BALEAR

Núm. 480, 27 de mayo de 1911

 

Conferencia / Táctica societaria

EL OBRERO BALEAR

Núm. 487, 15 de julio de 1911 / Núm. 488, 22 de julio de 1911 / Núm, 489 29 de julio de 1911

 

 

  fideus/