El Obrero Balear      |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  SOCIALISME  |

Setmanari socialista publicat a Palma entre desembre de 1900 i juliol de 1936. N'aparegueren 1.801 números. Fou (1913-15 i 1935-36) l'òrgan de la Federació Socialista Balear. En destacaren, com a directors, Antoni Maria Alzina, Llorenç Bisbal, Jaume Mari i Francesc Roca, i com a col·laboradors, Llorenç Bisbal, Andreu Crespí, Ignasi Ferretjans, Alexandre Jaume i Joan Montserrat Parets. Divulgà textos marxistes i oferí àmplia informació sobre el moviment sindical i les condicions de vida de la classe treballadora mallorquina. El juliol de 1909, s'aprovà de fusionar-lo amb La Internacional de Barcelona, projecte que quedà frustrat per l'esclat de la Setmana Tràgica. Entre juliol o novembre d'aquell any, fou clausurat a causa d'un article de Llorenç Bisbal contra el govern d'Antoni Maura. Aquell any, tenia un tiratge de tres-cents exemplars. El 1929 assolí el vuit-cents exemplars, però estigué a punt de desaparèixer a causa dels problemes econòmics. Durant la II República (1931-36), es projectà reconvertir-lo en diari. Es caracteritzà, en general, pel seu pluralisme interni per mantenir-se al marge dels conflictes entre les diverses tendències del socialisme. Es redactà en castellà amb algun article esporàdic en català. Entre abril i juliol de 1937, s'editaren a Barcelona cinc números del Suplement de "El Obrero Balear", portaveu de l'Agrupació de Socialistes de Balears a Catalunya. N'era director Víctor Alomar Cifre, i hi col·laboraren Gabriel Alomar, Bartomeu Alou, Ignasi Ferretjans, Vicenç Garcés Bonafe i Antoni Maria Sbert, entre d'altres redactors. Es redactava en castellà i català (DG)

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 12  pàg. . 37

 

Era necesario 

EL OBRERO BALEAR nº 1

8 de diciembre de 1900

 

Nuestro semanario  

EL OBRERO BALEAR nº 303

15 de septiembre de 1906

 

El VI Aniversario de EL OBRERO BALEAR  

EL OBRERO BALEAR nº 315

8 de diciembre de 1906

 

Verdades amargas  

EL OBRERO BALEAR nº 340

8 de junio de 1907

 

Te saludo  

EL OBRERO BALEAR nº 400

6 de novembre de 1909

 

Explicación  

EL OBRERO BALEAR nº 400

6 de novembre de 1909

 

Buenos días Gaceta  

EL OBRERO BALEAR nº 400

6 de novembre de 1909

 

Importante  

EL OBRERO BALEAR nº 404

4 de diciembre de 1909

 

El X Aniversario de EL OBRERO BALEAR  

EL OBRERO BALEAR nº 407

25 de diciembre de 1909

 

Al banquillo - Llorenç Bisbal

EL OBRERO BALEAR nº 408

 01/01/1910

 

Por El Obrero Balear

EL OBRERO BALEAR nº 464

 04/02/1911

 

Tres denuncias

EL OBRERO BALEAR nº 663

 17/10/1914

 

 

A nuetros abonados y paqueteros    

EL OBRERO BALEAR nº 1005

3 de junio de 1921

 

“El Obrero Balear” no morirá 

EL OBRERO BALEAR nº 1006

10 de junio de 1921

 

fideus/