El Comunista Balear   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  SOCIALISME  |

Revista quinzenal editada a Palma entre 1921 i 1922. Era l'òrgan de l'Agrupació Comunista Palmesana. Publicava noticies laborals, informacions nacionals i estrengeres. Va esser dirigit per Antoni María Alsina i hi col·laboraren entre altres, Ignasi Ferretjans, Alexandre Gilet, Joan Rigo, Josep Pons Anglada i Antoni Bauçà, el qual fou empresonat per escriure una article contra la guerra de Marroc. Realitzà una important tasca de recollida de doblers en favor dels presos socials i els russos necessitats. Tengué molta difusió a Palma, Pla de na Tesa, Gènova, el Terreno, Alaró, Manacor i Sóller. Estava redactada integrament en castellà. || Publicació editada després de la suspensió governativa del periòdic comunista Nuestra Palabra. En sortí un únic número el 25 de novembre del 1931 i fou dirigit per Joan Picornell Femenías.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 1 pàgs. 20-21

 

El Comunista Balear

CULTURA OBRERA nº 113

8 de octubre de 1921

 

El Partido Comunista frente al dualismo existente El Comunista Balear

EL COMUNISTA BALEAR

Nº 3, 15 de octubre de 1921

 

ACCIÓN SINDICAL / Metalúrgicos / Zapateros

EL COMUNISTA BALEAR  

nº 3, 15 de octubre de 1921

 

ACCIÓN SINDICAL DE LA LOCALIDAD / Locaut metalúrgico

EL COMUNISTA BALEAR  

nº 6, 30 de noviembre de 1921

 

ANTE EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA FEDERACIÓN LOCAL

EL COMUNISTA BALEAR

nº 13, 15 de marzo de 1922

 

EL CONGRESO DE LA CASA DEL PUEBLO

EL COMUNISTA BALEAR

nº 14, 30 de marzo de 1922

 

El Comunista Balear (segunda época)

nº 1, 25 de octubre de 1931

 

RELACIONAT

 

El impacto de la revolución rusa en las organizaciones obreras españolas (1917-1923)

Juan Avilés Farré

 

 

 

fideus/