Unión Obrera Balear   

 

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES TEMA:    |  MOVIMENT OBRER |

Periòdic aparegut a Palma entre el març de 1882 i el setembre de 1886. Era l’òrgan de premsa de la Unió Obrera Balear. Hi col·laboraren Joseph Francitore. Guillem Lladó, Antoni Mas i Fèlix Mateu Domeray. Es redactava en castellà.

 Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 17  pàg. 375

 

  fideus